Meeting with Local Leaders and the Community in Buluan, Maguindanao

Buluan, Maguindanao 12 April 2013 “Nasa yugto po ngayon ang bansa kung saan nagsisimula nang mabago ang konsepto ng pamamahala at paglilingkod.  Sa tuwid na daan, napatunayan nating posible ang magkaroon ng gobyernong may malasakit at matapat; na posibleng maibalik ang tunay na lakas ng gobyerno sa taumbayan; na posibleng maging pantay ang magandang pagkakataon, continue reading : Meeting with Local Leaders and the Community in Buluan, Maguindanao