34th PNPA Commencement Exercises of "Tagapamagitan" Class of 2013

Silang, Cavite 22 March 2013 “Huwag ninyong bibiguin ang ating mga Boss – ang sambayanang Pilipino. Umaasa akong sa harap ng kaliwa’t kanang tukso ng salapi’t kapangyarihan, uunahin ninyo ang kapakanan ng mga naisasantabi.”  This is the order and the challenge that President Benigno S. Aquino III gave to the 252-strong members of “Tagapamagitan” (mediator) continue reading : 34th PNPA Commencement Exercises of "Tagapamagitan" Class of 2013