PSG Grandstand, Malacanang Park
30 August 2013

President Benigno S. Aquino III led the Presidential Security Group (PSG) Change of Command Ceremony and Testimonial Review with Retirement Ceremony in Honor of BGen Ramon Mateo Dizon.

As Gen Dizon retired from his post as the PSG Commander, the President commended and paid him tribute for his leadership which according to President Aquino is a symbol of a strong commitment and an unbreakable loyalty to his sworn duty to the country. He then welcomed Capt Raul Ubando as the new PSG head. He will be the first Commander coming from the Philippine Navy.

“Kay Gen Dizon, alam kong iiwan mo nang mas maayos at maunlad ang dinatnan mo. Taas-noo mong maipapasa ang isang PSG na hindi lamang marangal na pangalan kundi may matatag ding pamunuan. Kay Capt Ubando naman, mamanahin mo ang isang hukbong hinubod ng dedikasyon at dignidad. Tiwala ako na kapag ikaw naman ang magpapasa ng bandila ng PSG sa susunod sa iyo, titiyakin mo ring mas maayos at mas maunlad ito sa dinatnan mo,” the President said.

*  *  *