Malacañang Park
7 March 2014

President Benigno S. Aquino III saluted the men and women of the Presidential Security Group (PSG) as he graced its 28th founding anniversary held at the PSG Grandstand in Malacañang Park.

“Talagang hindi biro ang trabaho ng inyong hanay. Sa kahit anumang pagkakataon, kahit gaano man kahirap, ay kailangan ninyong tumutok sa sinumpaan ninyong tungkulin sa taumbayan: ang bantayan – hindi lamang ang seguridad ko at ng aking pamilya – kundi maging ang buong institusyon na ating pinaglilingkuran,” the President said.

During the ceremony, the Chief Executive honored 14 awardees, including the Presidential Medal of Merit to LTC Francis Anthony Coronel (Commanding Officer, Presidential Escorts), with plaques of recognition for their exemplary performance and invaluable contribution to the PSG.

“Mula sa front line, hanggang sa pinakahuling hilera ng serbisyong hatid ng inyong hanay, naisasalamin ang bagong mukha ng PSG: tapat, propesyunal, at walang kapaguran sa dedikasyong maglingkod. Hindi na nga ito nakakabigla, dahil ang mga katangian ding ito mismo ang ipinapamalas ng inyong bagong pinuno. Kaya naman, kay Commodore Raul Ubando: maraming salamat sa iyong tahimik, ngunit epektibong liderato sa PSG. Tiwala akong maipagpapatuloy mo ang pag-aangat ng bandera ng hanay na ito sa mga darating pang taon,” the Commander-in-Chief added.

This year’s anniversary of the PSG carried the theme “Dalawampu’t Walong Taong Matapat na Paglilingkod sa Pangulo tungo sa Mapayapa at Maunlad na Bansa.”

* * *