Tinambac, Camarines Sur
3 May 2013

“Simple lang po ang layunin ng ating pagdayo sa mga probinsiya upang makasalamuha ang ating mga kababayan, gusto nating siguruhin na ang magagandang nasimulan natin ay magpapatuloy pa; gusto nating siguruhin na ang mga repormang ating naipunla ay madidiligan at lalo pang lalago,” President Benigno S. Aquino III stated during his visit in the town of Tinambac in Camarines Sur.

He also thanked the Bicolanos for supporting his agenda of transparency and good governance.  “Ang lahat po ng ito hindi ginawa ng iisang tao lamang. Nanggaling po ito sa kolektibo nating pagsusumikap upang ipatupad ang agenda ng reporma; nanggaling ito sa taumbayang nanindigan sa tapat at tuwid na pamamahala, na mag-aangat sa ating mga komunidad at magdadala ng malawakang pag-unlad,” the President said.

*  *  *