Visayas Avenue, Lungsod ng Quezon
Ika-27 ng Hulyo 2023