“Rizal 2015: Dangal ng Pilipino, Gabay sa Pagbabago”
Pambansang Bantayog ni Dr. Jose Rizal
Liwasang Rizal, Lungsod ng Maynila
30 Disyembre 2015