Mom’s Ville, Barangay Peñabatan
April 19, 2023

President Ferdinand R. Marcos Jr. concluded his visit to the Province of Bulacan by leading the groundbreaking of the Pambansang Pabahay Para sa Pilipino Housing (4PH) Project in the Municipality of Pulilan.

The President inspected a model unit after a project briefing by Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) Secretary Jose Rizalino Acuzar.

“Sa pamamagitan ng 4PH, ang hangarin ninyong magkaroon ng maayos at sariling tahanan para sa inyo at sa inyong mga pamilya ay magiging abot-kamay at abot-kaya na rin. Bahagi po rito ang programa ng inyong pamahalaan na makapagtayo ng isang milyong bahay bawat taon sa iba’t ibang dako ng Pilipinas,” President Marcos Jr. stated.

Located in a 2-hectare property at Mom’s Ville Homeowners Association Incorporated, the 4PH Project in Pulilan is composed of an initial eight (8) 10-story residential buildings with 1,920 housing units. The intended beneficiaries include Pulilan’s informal settler families, job order workers in the local government unit, teachers, farmers, police force, medium income earners and factory workers, among others.

“At hindi lang pabahay ang ating mithiin. Balang araw, magkakaroon din ng iba’t ibang mga mahahalagang pasilidad, tulad ng serbisyong pang-edukasyon, pangkalusugan at iba pa. Hindi magtatagal, ang 4PH Project na ito ay magiging isang tunay na pamayanan at isang kumpletos-rekados na komunidad,” the Chief Executive added.

He lauded the local government officials for being steadfast partners of his Administration as it targets to build one million decent, affordable and resilient housing units every year until 2028 to address the nation’s backlog of more than 6.5 million units.

“Hindi po magiging matagumpay ang pagtitipong ito kung wala ang ating mga masigasig na katuwang mula sa lokal na pamahalaan. Kayo po ang aming kabalikat sa paghatid ng serbisyo sa inyong mga kababayan: mula sa tamang alokasyon ng lupa at pinansiyal na tulong para sa ating maisakatuparan ang pabahay para sa mga nangangailangan at mahihirap,” President Marcos Jr. said.

*  *  *