30 November 2014

In celebration of the 151st birth anniversary of the founder and Supremo of the Kataastaasang Kagalanggalangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan, Andres Bonifacio.

*  *  *