July 22, 2023

Bilang tugon sa panawagan ng sambayanang Pilipino ng mga pagbabagong magtutulak sa kinabukasang maunlad, inklusibo, mapayapa at matatag, inilunsad ng Administrasyong Marcos ang mga repormang naglalayong mapalago ang ekonomiya, mapabuti ang serbisyo publiko at higit sa lahat, paunlarin ang kabuhayan ng bawat Pilipino. Ito ang unang taon natin tungo sa Bagong Pilipinas!