November 12, 2023

Isang dekada matapos ang Bagyong Yolanda, maraming mga aral at estratehiya ang inihanda ng pamahalaan upang hindi na muling maulit ang trahedya. Sa pamamagitan ng pagbibigay prayoridad sa mga bagong teknolohiya at pagsulong sa iba’t ibang pamamaraan, mabilis na ngayon matutugunan ang ating mga pangangailangan tuwing may sakuna, lalo na para paghandaan ang lumalalang epekto ng climate change sa bansa.

Ito ang pinatitibay ng pamahalaan, isang bansang matatag, responsable, at handang makipagsabayan sa pagbago ng panahon, iyan ang Bagong Pilipinas.

*  *  *