August 6, 2023

Bilang disaster-prone country, lalong pina-iigting ng pamahalaan ang mga hakbangin upang siguruhing mas nakatutugon ang gobyerno at bawat Pilipino sa mga epekto ng kalamidad sa bansa. Dahil ang pagkakaisa tuwing panahon ng sakuna ay mahalagang aspeto sa isang Bagong Pilipinas.

*  *  *