July 8, 2023

Sa pagtaas ng employment rate sa bansa, puspusan pa rin ang pamahalaan, katuwang ang pribadong sektor, para makamit ang pangakong trabaho para sa mga Pilipino at pagseguro na ang mga Pilipino ay nararapat sa trabaho. Ito ang hatid ng Bagong Pilipinas!