June 10, 2023

Matatag at dekalidad na edukasyon — iyan ang prayoridad ng pamahalaan upang tiyaking maayos at nabibigyan ng sapat na pansin ang pag-aaral ng bawat Pilipinong estudyante tungo sa isang Bagong Pilipinas.

* * *