May 13, 2023

Kahit magkakaiba ang ating mga lahi, tayo ay pinagbubuklod ng hangarin tungo sa kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Sa pagtutulungan ng iba’t ibang bansa sa ginanap na 42nd Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit, magtatagumpay tayo sa anumang hamon na kakaharapin hindi lamang sa rehiyon kundi sa buong Pilipinas, dahil ito ang pangakong hatid ng isang Bagong Pilipinas.

*  *  *