April 29, 2023

Layunin ng Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) na palakasin ang ugnayang militar sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas para itaguyod ang seguridad at kapayapaan sa bansa at sa rehiyon. Ito ang isa sa mga hangarin na bibigyang prayoridad sa isang Bagong Pilipinas.