April 15, 2023

Dekalidad at tuloy-tuloy na paglikha ng mga trabaho — iyan ang pangakong hatid ng pamahalaan upang makapagbigay ng mas maayos na pamumuhay sa lahat ng mga Pilipino para sa isang Bagong Pilipinas.