March 25, 2023

Turismong may tatak-serbiyso ng mga Pilipino. Ito ang stratehiyang ipapakita ng National Tourism Development Plan 2023-2028 para isakatuparan ang layunin nitong gawing “Tourism powerhouse in Asia” ang Bagong Pilipinas.