February 25, 2023

Sa tapat na pakikipag-ugnayan sa ibat-ibang bansa, pagpasok ng mga bagong mamumuhunan, pagkakaroon ng sapat na suplay ng enerhiya at dekalidad na manggagawa, unti-unti nang naaaninag ang landas tungo sa Bagong Pilipinas.

*  *  *