September 5, 2022

Kakambal ng pagbabalik ng face-to-face classes ay ang pagbabalik rin ng maraming hanapbuhay.

Sama-samang pagbangon tungo sa Bagong Pilipinas!

*  *  *