November 26, 2022

Saan mang sulok ng mundo, nangingibabaw ang husay at galing ng lahing Pilipino, mga bagong bayaning handang mag sakripisyo para sa ikagaganda at ikauunlad ng bagong Pilipinas.