Para sa mga atletang Pilipino na hahamakin ang lahat para higitan pa ang kanilang kakayahan at itaas ang bandera ng bansa sa mundo ng palakasan, hangad ng Administrasyon na suklian ang kanilang dedikasyon at ibigay ang buong suporta at kalingang nararapat sa kanila. Ito ang hangarin na tutuparin sa Bagong Pilipinas!