GBIA, Baiyun, Guangzhou, Guangdong, People’s Republic of China
August 31, 2019