Diliman, Quezon City
25 June 2013

President Benigno S. Aquino III graced the golden anniversary of the National Irrigation Administration after attending the 115th anniversary of the Department of Health earlier in the day.

In his speech, the President emphasized the “below the target performance” of the agency from 2001-2009, as well as his disappointment in one of the major irrigation projects that will directly benefit farmers from his hometown in Tarlac which is still pending for more than 2 decades.

“Mahalaga sigurong ipaalala: itong mga target sa irigasyon ay hindi mga palamuting ikinakabit lamang sa dingding. Bawat target na hindi umuusad ay may kaakibat na mga magsasakang naiiwang nakatingala sa langit, at nauuwi na lamang sa pagdadasal na bumagsak ang tubig ulan sa kanilang mga nauuhaw na pananim, sa madaling salita sa inyo nakasalalay ang katuparan ng mga inisyatibang pang-agrikultura tulad ng pangarap ng bansang maging rice self-sufficient, at nakaatang din sa inyong balikat ang pagpapaunlad sa kabuhayan ng mga magsasaka,” the President said.

The President challenged the new leadership of NIA to exercise diligence to effectively attain their required tasks. “Hinihikayat ko kayo lalo na ang inyong mga pinuno simulan na ninyo ngayon ang pagbabago sa kawanihang ito. Itaguyod ninyo ang kultura ng kahusayan at serbisyong may pananagutan, diligan ninyo ng mabuting pamamahala’t katapatan ang bawat proyekto’t inisyatiba. Ang hangad natin: magtanim ng permanenteng pagbabago sa NIA at sa bawat institusyon ng gobyerno, hindi lamang sa loob ng aking termino bilang Pangulo, hindi lamang sa susunod pang limampung taon ng inyong institusyon kundi pang-habang panahon,” President Aquino stressed.

*  *  *